Essential Ellington
7/27 Open19:30 Start20:00 3,500+tax yen(including one drink)
【MEMBERS】
Takeshi Shibuya (p), Kosuke Mine (ts), Koichi Matsukaze (sax, fl), Daisuke Takaoka (tuba), Guest: Hideo Shimizu (vo), Takuji Kusumoto (ds)
To Homepage

Click to send Mail TEL:03-3354-2024
2-12-4 ACCORD BLDG. B1
Shinjuku shinjuku-ku Tokyo JAPAN
〒160-0022