You can look at a photograph and an introduction when you click the group name of the each day.
Evening Show Schedule
Open7:30PM Start8:00PM 3,000 yen (1 drink included)
2018/08
1st(Wed)Shibusashirazu Orchestra
Daisuke Fuwa (dandorist, vo), Hideki Tachibana (as), Masayo Koketsu (as), Shinnosuke Matsubara (As), Hiroaki Katayama (ts), Takuya Matsumoto (sax), RIO (bs), Youichiro Kita (tp), Misaki Ishiwata (tp), Yasuyuki Takahashi (tb), Koichi Yamaguchi (p), Akihiro Ishiwatari (g), Ippei Kato (g), Hiroshi Higo (b), Mariko Kobayashi (b), Jun Isobe, Naoki Yamamoto (ds), Maki Hachiya (vo), Sayaka, Yoyo and others.
2nd(Thurs)ZEK3 Live Recording @ Shinjuku Pit Inn
Kurumi Shimizu (p), Yasushi Yoneki (b), Tamaya Honda (ds)
3rd(Fri)Dairo Suga 3DAYS 2018
Dairo Suga (p), Yukihiro Isso (Isso-ryu School Fuekata of Nohgaku), Yasuhiro Yoshigaki (ds)
4th(Sat)Dairo Suga 3DAYS 2018
Dairo Suga (p), Hiroki Chiba (b), Sohnosuke Imaizumi (ds)
5th(Sun)Dairo Suga 3DAYS 2018
Dairo Suga (p), Mr. Lonely Blue (sax), Ryusaku Ikezawa (ds)
6th(Mon)Masayo Koketsu + Dojo
Masayo Koketsu (as), Dojo: Michiyo Yagi (koto), Tamaya Honda (ds)
7th(Tue)N/Y+Y with Hitoshi Komuro
Takashi Niigaki (p), Ryuichi Yoshida (bs, fl), Yasuhiro Yoshigaki (ds), and Guest: Hitoshi Komuro (vo, g)
8th(Wed)J MASTERS
Kosuke Mine (ts), Shigeharu Mukai (tb), Tomonao Hara (tp), Soichi Noriki (p), Yoshio Suzuki (b), Hiroshi Murakami (ds)
9th(Thurs)Electric Uzu 3rd CD 'Yellow Vision' Release Concert
Takayuki Kato (g, noisemaker), Akemi Shoomy Taku (syn, vo), Tetsuro Fujimaki (ds, others)
10th(Fri)Kosuke Mine Quartet
Kosuke Mine (ts), Eriko Shimizu (p), Takashi Sugawa (b), Ittetsu Takemura (ds)
11st(Sat)George Ohtsuka Night
George Ohtsuka (ds), Manami Fukazawa (p), Natsuki Takayama (b)
12nd(Sun)This is It! - New CD '1538' Release Concert
Natsuki Tamura (tp), Aatoko Fujii (p), Takashi Itani (ds)
13rd(Mon)Eri Ohno Live Recording! 2DAYS
Eri Ohno (vo), Mamoru Ishida (p), Yasushi Yoneki (b), Dairiki Hara (ds), Tetsuro Kawashima (ts), Shinpei Ruike (tp), Akemi Ohta (fl)
14th(Tue)Eri Ohno Live Recording! 2DAYS
Eri Ohno (vo), Mamoru Ishida (p), Yasushi Yoneki (b), Dairiki Hara (ds), Tetsuro Kawashima (ts), Shinpei Ruike (tp), Akemi Ohta (fl)
15th(Wed)Osamu Matsumoto 2DAYS 2018
Osamu Matsumoto (tb), Hiroyuki Ishikawa (tp), Takumi Nakayama (as), Junko Hirayama (as), Azusa Yamada (vib), Kurara Nozaki (per), Goro Katano (eb), Akira Yamada (ds)
16th(Thurs)Osamu Matsumoto 2DAYS 2018
Osamu Matsumoto (tb), Koichi Matsukaze (sax), Akemi Ohta (fl), Keiko Komori (cl), Yoshiaki Kayano (tp), MOMO (p), Hiroaki Mizutani (b), Akira Sotoyama (ds), Miho Kimura (vo)
17th(Fri)Tamaya Honda 3DAYS 2018
Tamaya Honda (ds), Shinpei Ruike (tp), May Inoue (g), Takashi Sugawa (b), Guest: Kei Akagi (p, key)
18th(Sat)Tamaya Honda 3DAYS 2018
Tamaya Honda (ds), Otomo Yoshihide (g), Mitsuru Nasuno (b)
19th(Sun)Tamaya Honda 3DAYS 2018
Tamaya Honda (ds), Kosuke Mine (ts), Miyuki Moriya (as), Shinji Hashimoto (g), Fumio Itabashi (p), Yasushi Yoneki (b)
20th(Mon)Mitsuhiro Itagaki Quartet
Mitsuhiro Itagaki (p), Yuya Yoneda (as), Minoru Yoshiki (b), Ritsuko Mishina (ds)
21st(Tue)Akihiro Ishiwata Mull House & MAD-KAB at AshGate
Akihiro Ishiwata (g), Eiichi Hayashi (as), Atsushi Goto (tb), Katsumasa Kamimura (b), Akira Sotoyama (ds), Masafumi Minato (ds)
22nd(Wed)Masahiko Togashi Memorial Concert
J.J. Spirits: Masahiko Sato (p), Kosuke Mine (ts), Shinichi Kato (b), Hiroshi Murakami (ds)
23rd(Thurs)Shingo Okudaira Quartet Session
Shingo Okudaira (ds), Makoto Oka (sax), Takayoshi Baba (g), Yoshimasa Otsuka (b)
24th(Fri)Minako Yoshida & Yoshinobu Kojima DUO 2DAYS
Minako Yoshida (vo), Yoshinobu Kojima (p)
25th(Sat)Minako Yoshida & Yoshinobu Kojima DUO 2DAYS
Minako Yoshida (vo), Yoshinobu Kojima (p)
26th(Sun)
Summer Holidays
27th(Mon)
Summer Holidays
28th(Tue)
Summer Holidays
29th(Wed)30 years after the death of Hiroshi of Koiwa - Memorial Concert for The Original Living National Treasure
Goku Nonaka (ds), Naoji Kondo (bs), Tetsuji Yoshida (tp), Daisuke Fuwa (b), Naohiro Kawashita (ts)
30th(Thurs)Masahiko Watanabe JQ Special
Masahiko Watanabe (vib), Yuko Sakuma (p), Satoshi Ikeda (b), Hidehiro Kanaizuka (ds), Mitsuru Tanabe (g), Orie Hirayama (cello), Hiroyuki Teramae (bandolim)
31st(Fri)Yonezawa/ Kamaguchi/ Kobayashi Trio Album Release Concert
Megumi Yonezawa (p), Masa Kamaguchi (b), Ken Kobayashi (ds)

Click to send Mail TEL:03-3354-2024
2-12-4 ACCORD BLDG. B1
Shinjuku shinjuku-ku Tokyo JAPAN
〒160-0022