You can look at a photograph and an introduction when you click the group name of the each day.
Evening Show Schedule
Open7:30PM Start8:00PM 3,000 yen (1 drink included)
2018/02
1st(Thurs)Shibusasirazu Orchestra
2nd(Fri)Naruyoshi Kikuchi presents 'Modern Jazz Discotheque Shinjuku'
・Naruyoshi Kikuchi(DJ)Ai Ichikawa(DJ)
・MELRAW: Kohei Ando(Sax,Vox,electronics)Sho Ogawa(G)Ayatake EZAKI from.WONK(Key)Kazuki Arai from.King Gnu(B)Shun Ishiwaka(Ds)
*You can enter and leave during the set freely. No dress code.
3rd(Sat)BETTER DAYS 40th Anniversary Live BETTER DAYS NIGHT
■Shigeharu Mukai Session Shigeharu Mukai(Tb)Tomomi Fukui(P)Mitsuaki Furuno(B)Yoshihito Eto(Ds)
■Eri Ohno Good Question Eri Ohno(Vo)Toshiyuki Daitoku(P,Key)Ryo Ogihara(G) Gregg Lee(B)Akira Yamada(Ds)Hisatsugu Suzuki(Sax)*3日=Special guest:Toshiyuki Honda(Sax)
4th(Sun)BETTER DAYS 40th Anniversary Live BETTER DAYS NIGHT
Yasuaki Shimizu & Saxophonettes
Yasuaki Shimizu(Ts,Vo,Key,Perc,wind controller,radio)Ryoko Egawa(Ts,Ss) Hirokazu Hayashida(Ts,Ss)Ryota Higashi(Bs)Hiroshi Suzuki(Bs,Ts)
5th(Mon)Two Great Triangles in Winter(Ryuichi Yoshida 2DAYS)
Takashi Niigaki(P)Ryuichi Yoshida(Sax)Yasuhiro Yoshigaki(Ds)
6th(Tue)Two Great Triangles in Winter(Ryuichi Yoshida 2DAYS)
Ryuichi Yoshida(Sax)Dairo Suga(P)Hiroyuki Ishikawa(Tp)
7th(Wed)Fumio Watanabe Special Session
Fumio Watanabe(Ds)Hikari Ichihara(Tp)Akiha Nakashima(As)Itsumi Komano(Tb)Junichiro Ohkuchi(P)Satoshi Kosugi(B)
8th(Thurs)Kevin Hays & GregoireMaret Duo
Kevin Hays(P)Gregoire Maret(harmonica)
9th(Fri)Yoshio Suzuki 3Days
Yoshio Suzuki(B)Shinpei Inoue(Fl)Soichi Noriki(P)Yoichi Okabe(Per)
10th(Sat)Yoshio Suzuki 3Days
Yoshio Suzuki(B)Tsuyoshi Yamamoto(P)Isao Sasaki(P)Hakuei Kim(P)
11st(Sun)Yoshio Suzuki 3Days
Yoshio Suzuki(B)Kosuke Mine(Ts)Keisuke Nakamura(Tp)Hakuei Kim(P)Hiroshi Murakami(Ds)
12nd(Mon)Tamaya Honda SESSION
Tamaya Honda(Ds)Miyuki Moriya(As)Ami Ogaeri(P)Takashi Seo(B)
13rd(Tue)Shingo Okudaira - THE NEW FORCE+1
Shingo Okudaira(Ds)Makoto Oka(Sax)Hideaki Hori(P)Keisuke Furuki(B)Takayoshi Baba(G)
14th(Wed)Katsuro Miyazawa GROUP Happy Valentine's Day Live !
Katsuro Miyazawa(P)Shin Kamimura(B)Junji Hirose(Ds)Tomoko Kumagai(Vo,Voice)
15th(Thurs)Ayumi Koketsu Trio
Ayumi Koketsu(As)Akiyoshi Shimizu(B)Koichi Inoue(Ds)
16th(Fri)Nu Art Ensemble “MoGoToYoYo”
Yasuhiro Yoshigaki(Ds,Per)Ryuichi Yoshida(Sax,Fl)Keigo Iwami(B)Motoharu(Sax) Rabito Arimoto(Tp,B-cl)
17th(Sat)George Otsuka Night
George Otsuka(Ds)Manami Fukazawa(P)Natsuki Takayama(B)
18th(Sun)Cooking Songs Comin’ Home vol.1
Yasuyuki Takahashi(Vo,Tb,cook)Tomohiko Banse(Vo,P,cook)Keitaimo(B)Ryusaku Ikezawa(Ds)Taku Tajima(G)Junichi Kamiunten(As)Panic Ohara(Ts)
19th(Mon)COIL
Natsuki Kido(G,Vo)Takeharu Hayakawa(B,Vo)Tsutomu Nakayama(Key)Eiji Tanaka(Ds)
20th(Tue)Yuhei Honkawa 3 Tenors
Yuhei Honkawa(B)Akihiro Nishiguchi(Ts,Ss)Wataru Hamasaki(Ts,Fl)Akihiro Yoshimoto(Ts)Kazuaki Yokoyama(Ds)
21st(Wed)Sakata X Yoshigaki Birthday Live!
Akira Sakata(Sax,Cl)Yasuhiro Yoshigaki(Ds)Daisuke Fujiwara(Ts)Kumiko Takara(Vib,Per)Otomo Yoshihide(G)Dairo Suga(P)Hiroaki Mizutani(B)Shinobu Kawai(el-B)Manabu Sakata(Ds)
22nd(Thurs)QuivaraC
Tsuneo Imahori(G)Tadahiko Yokogawa(Vn,PC)Akira Sotoyama(Ds)
23rd(Fri)GTO Trio
Gadi Lehavi(P)Tal Mashiach(B)Ofri Nehemya(Ds)
24th(Sat)TAMAXILLE CD Release Concert
Honda Tamaya(Ds)Shinpei Ruike(Tp)Takashi Sugawa(B)Mei Inoe(G)
25th(Sun)Natural Born Killer BAND featuring:KANKAWA、RUIKE、TAMAYA”
KANKAWA(Org,Moog)類家心平(e-Tp)本田珠也(Ds)
26th(Mon)TOKU・HISA 5 -Instrumental Only Project- 2DAYS
TOKU(Tp,Flh)Hisatsugu Suzuki(Ts)Mayuko Katakura(P)Yosuke Inoue(B)Shogo Hamada(Ds)
27th(Tue)ZEK3!
Kurumi Shimizu(P)Yasushi Yoneki(B)Tamaya Honda(Ds)
28th(Wed)Tomonao Hara Group
Tomonao Hara(Tp)Hisatsugu Suzuki(Ts)Jun Miyakawa(P)Takuma Asada(G)Hiroshi Ikejiri(B)Dennis Frehse(Ds)

Click to send Mail TEL:03-3354-2024
2-12-4 ACCORD BLDG. B1
Shinjuku shinjuku-ku Tokyo JAPAN
〒160-0022