You can look at a photograph and an introduction when you click the group name of the each day.
Evening Show Schedule
Open7:30PM Start8:00PM 3,000 yen (1 drink included)
2017/12
1st(Fri)Shibusasirazu Orchestra
2nd(Sat)Josei Session
Josei(P)Noriaki Akita(B)Yoshihito Eto(Ds)
3rd(Sun)Masayo Koketsu・Masahiko Sato DUO
Masayo Koketsu(As)Masahiko Sato(P)
4th(Mon)Kosuke Mine Quartet
Kosuke Mine(Ts)Eriko Shimizu(P)Takashi Sugawa(B)Ittetsu Takemura(Ds)
5th(Tue)Takeshi Shibuya Orchestra
Takeshi Shibuya(P,Or)Koichi Matsukaze(Sax,Fl)Kosuke Mine(Ts)Eiichi Hayashi(As)Kenta Tsugami(Sax)Osamu Matsumoto(Tb)Akihiro Ishiwatari(G)Katsumasa Uemura(B)Akira Sotoyama(Ds)
6th(Wed)Altered States 3Days
Kazuhisa Uchihashi(G,Effects)Mitsuru Nasuno(el-B)Yasuhiro Yoshigaki(Ds)
7th(Thurs)Altered States 3Days
Kazuhisa Uchihashi(G,Effects)Mitsuru Nasuno(el-B)Yasuhiro Yoshigaki(Ds) guest:Yoriyuki Harada(P)Dairo Suga(P)
8th(Fri)Altered States 3Days
John Uchihashi(G)Dave Nasuno(B)Jack Yoshigaki(Ds)guest:Hiroshi Richie Okamoto(P,Key)Takao Lester Watanabe(Tp)
9th(Sat)Fabian Almazan & Linda Oh
Fabian Almazan(P)Linda Oh(B)
10th(Sun)Mariko Hirose & Purple Haze second album『Dorian Fellows』release concert
Mariko Hirose(composition、Arr)Nozomi Ohtsuka(Vo)Masato Yoshikawa(Fl,Picc)Junko Hirayama(Ss,Fl)Yuuka Numao(As,Fl)Yoshihiro Goseki(Ts,Ss,Fl)Yuichi Terai(Ts,Cl,Fl)Kei Suzuki(Bs,b-Cl,Fl)Motoi Murakami、Kenichi Akatsuka、Hiroyuki Ishikawa、Yusuke Sase(Tp)Keita Harigai、Hironori Eto、Mariko Maeda、Ryota Sasaguri(Tb)Erika Saijo(Vln)Kazutoshi Umeda,Kei Koganemaru(G)Takayuki Yoshimura(P)Katsuyasu Narumi(B)Fumihiro Ibuki(Ds)
11st(Mon)Gatos Meeting CD release concert
Eiichi Hayashi(As)Ryuichi Yoshida(Bs)Takezo Yamada(Tp)Atsushi Goto(Tb)Akihiro Ishiwatari(G)Keigo Iwami(B)Jun Isobe(Ds)
12nd(Tue)Yolcu-Yoldas first CD release concert
Keisuke Ohta(Vn,Vo)Tsuneo Imahori(G)Yoichi Okabe(Per)
13rd(Wed)THE J.MASTERS
Kosuke Mine(Sax)Shigeharu Mukai(Tb)Tomonao Hara(Tp)Soichi Noriki(P)Yoshio Suzuki(B)Hiroshi Murakami(Ds)
14th(Thurs)Akihiro Nishiguchi Quartet
Akihiro Nishiguchi(Sax)Aaron Choulai(P)Yujiro Yoshimine(B)Shun Ishiwaka(Ds)
15th(Fri)Dairo Suga・Yuji Katsui Duo
Dairo Suga(P)Yuji Katsui(Vln)
16th(Sat)George Otsuka Night
George Otsuka(Ds)Manami Fukazawa(P)Natsuki Takayama(B)
17th(Sun)Yosuke Yamashita 2days
Yosuke Yamashita(P)Benisuke Sakai(B)Tamaya Honda(Ds)Erena Terakubo(As)
18th(Mon)Yosuke Yamashita 2days
Yosuke Yamashita(P)Benisuke Sakai(B)Takumi Ogasawara(Ds)Shinpei Ruike(Tp)
19th(Tue)Naruyoshi Kikuchi 3DAYS
Naruyoshi Kikuchi(Sax)Yosuke Yamashita(P)
20th(Wed)Naruyoshi Kikuchi 3DAYS
Naruyoshi Kikuchi(Sax,P,CDJ,etc)
21st(Thurs)Kazutoki Umezu Fuyu no Buri buri 2017
Komatcha Klezmer+Masumi Hara
Kazutoki Umezu(Sax,Cl)Yoko Tada(Sax)Ayumi Matsui(Vn)Chan-kohyo(Acc)Takero Sekizima(Tuba)Fumihisa Natsuaki(Ds)Sizzle Ohtaka(Vo)
22nd(Fri)Kazutoki Umezu Fuyu no Buri buri 2017
Kazutoki Umezu(Sax)Kiyohiko Semba(Ds,Per)Daisaku Kume(Key,P)Kaori Takahashi(Vn)Yoko Tada(As)Ryomei Shirai(G)Takao Watanabe(Tp)Shinobu Kawai, Vagabond Suzuki(B) guest:Meguru(Vo)Yoko Ueno(Vo)and others +DJ:Mutsumi
23rd(Sat)Ai Kuwabara Shinjuku Pit inn Christmas Special
■1st Mononkul side【Ai Kuwabara×Mononkul】: Ai Kuwabara(P)Sara Yoshida(Vo)Ryuta Tsunoda(B)
■2nd Piano Trio side【Ai Kuwabara The Project】: Ai Kuwabara(P)Takashi Sugawa(B)Muneomi Senju(Ds) DJ:Ai Kuwabara
24th(Sun)Akagi kei Trio
Akagi kei(P)Shunya Wakai(B)Tamaya Honda(Ds)
25th(Mon)Naruyoshi Kikuchi 3DAYS
Naruyoshi KikuchiXOtomo Yoshihide
26th(Tue)Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks”
Yasuhiro Yoshigaki,Yoichi Okabe,Kumiko Takara,Ryudai Kawatani,Takashi Nakazato,Taichi,Izpon,Yohei Takada,Kosuke Tsuji(Per)Otomo Yoshihide(G)
【Daytime show】Otomo Yoshihide Solo
27th(Wed)Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks”
Otomo Yoshihide(G)Shinpei Ruike(Tp)Osamu Imagome(Tb)Hiroaki Mizutani(B)Yasuhiro Yoshigaki(Ds)
【Daytime show】Junji Hirose+Otomo Yoshihide DUO
28th(Thurs)Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks”
Sachiko M,Tadashi Yonago,Yoshihito Mizuuchi,Saya,Takashi Ueno, Nanae Uehara, Otomo Yoshihide
【Daytime show】OPEN GATE spin-off「Sapporo International Art Festival 2017 Spin-off event」
29th(Fri)Otomo Yoshihide’s Year-end 4DAYS with 8 Consecutive Concerts: “Constellations of Junks”
Otomo Yoshihide(G)Naoko Eto(P)Tatsuo Kondo(Or,Har)Kan Saito(Fl)Nashie Inoue(Cl)Hiroshi Suzuki(Sax)Ryoko Egawa(Sax)Ryota Higashi(Sax)Shutoku Sato(Tp)Osamu Imagome(Tb)Jinya Kimura(Tuba)Shunsuke Okuchi(Acc)Shinobu Kawai(B) Takefumi Kobayashi(Ds)Nanae Uehara(Per)Hitomi Aikawa(Per)Sachiko M(Sinewaves)
【Daytime】Otomo Yoshihide Special Big Band
30th(Sat)RS5pb
Shinpei Ruike(Tp)George Nakajima(P)Takuya "tak" Tanaka(G)Koji Tetsui(B)Daisuke Yoshioka(Ds)
31st(Sun)ALL NIGHT CONCERT 2017~2018
■PM7:30~8:30 Naruyoshi Kikuchi Session
Naruyoshi Kikuchi(Sax)Dairo Suga(P)Tamaya Honda(Ds)
■PM8:50~9:50 Shingo Okudaira Ulta Modern Jazz Quartet
Shingo Okudaira(Ds)Atsushi Ikeda(Sax)Isao Miyoshi(G)Keisuke Furuki(B)
■PM10:10~11:10 Takeshi Shibuya Orchestra
Takeshi Shibuya(P)Kosuke Mine(Ts)Koichi Matsukaze(Sax)Eiichi Hayashi(As)Kenta Tsugami(Sax)Osakmu Matsumoto(Tb)Akihiro Ishiwatari(G)Katsumasa Uemura(B)Akira Sotoyama(Ds)
PM11:30~12:30 Orquesta Libre
Yasuhiro Yoshigaki(Ds,Per,arr)Taisei Aoki(Tb,pianica,arr)Hiroyuki Shiotani(Ss,Cl)Daisuke Fujiwara(Ts)Takao Watanabe(Tp)Gideon Juckes(Tuba)Kumiko Takara(Vib,Pianica)Shiiya Motomu(G)Masato Suzuki(B,arr)Yoichi Okabe(per)guest: Yohichiro Yanagihara(Vo,G)
■AM12:50~1:50 Dairo Suga Trio
Dairo Suga(P)Hiroki Chiba(B)Sohnosuke Imaizumi(Ds)
■AM2:10~3:10 Keisuke Nakamura Quintet
Keisuke Nakamura(Tp)Shinobu Ishizaki(As)Ami Ogaeri(P)Motoi Kanemori(B)Nobuyuki Komatsu(Ds)
■AM3:30~4:30 Fumio Itabashi Group
Fumio Itabashi(P)Hiroaki Katayama(Ts)Masayo Koketsu(As)Shinpei Ruike(Tp)Ryuichi Yoshida(Bs)Atsushi Goto(Tb)Daisuke Takaoka(Tuba)Keisuke Ohta(Vn)Takashi Seo(B)Akira Sotoyama(Ds)Raiga Hayashi(Ds)Reona(Tap)

Click to send Mail TEL:03-3354-2024
2-12-4 ACCORD BLDG. B1
Shinjuku shinjuku-ku Tokyo JAPAN
〒160-0022