You can look at a photograph and an introduction when you click the group name of the each day.
Daytime Show Schedule
1,300 yen (1 drink included)\2,500 yen (Sat, Sun, National Holidays)
2018/10
1st(Mon)Ko Omura SESSION
Ko Omura (Ds), Hiroyuki Ishikawa(Tp), Yuichi Terai(Ts), Yoshihumi Matsubara(G), Makoto Nakamura(P), Kosuke Ochiai & Keisuke Furuki(B)
2nd(Tue)Tomohiro Kanbe, Mikio Ishida DUO
Tomohiro Kanbe(G), Mikio Ishida(P)
3rd(Wed)Junichiro Okuchi Trio
Junichiro Okuchi (P), Masayu Koketsu(As), Akira Sotoyama(Ds)
4th(Thurs)Move.
Yuta Ikedo(G), Toshihisa Nagami(B), Ryo Kawamura(Ds)
5th(Fri)JAM SESSION
【free participation】MC: Makoto Terashita(P)
6th(Sat)Kari Ikonen Trio
Kari Ikonen (p), Olli Rantala (b), Markku Ounaskari (ds)
7th(Sun)Yuji Imamura GROUP
Yuji Imamura(per), Koichi Matsukaze (sax), Takeshi Shibuya (p,or), Katsumasa Kamimura (b), Fumio Watanabe (ds)
8th(Mon)GAIA CUATRO
Aska Kaneko (vln, vo), Gerardo Di Giusto (p), Carlos "el tero" Buschini (b), Tomohiro Yahiro (per)
9th(Tue)Tsuyoshi Furuhashi Quartet
Tsuyoshi Furuhashi (Ts,Fl), Ken Kawamura(P), Ryosuke Hino(B), Daigo Wakasugi(Ds)
10th(Wed)Cool Jazz Project
Koichi Sato(P), Hirohito Miyagami(B), Sonosuke Imaizumi(Ds)
11st(Thurs)Setagaya Trio
Yusei Takahashi(P), Keigo Iwami(B), Sota Kira(Ds)
12nd(Fri)Hironobu Nozawa Quintet
Hironobu Nozawa (Ds), Takuji Yamada(As), Yoshihumi Matsubara(G), Ami Ogaeri(P), Akiyoshi Shimizu(B)
13rd(Sat)Shoko Yamagishi TRIO
Shoko Yamagishi (P), Masao Hayashi(B), Yosuke Tamura(Ds)
14th(Sun)Takayuki Kato Gut Guitar solo & 【Dream Duo】CD「Semi-Shigure / Chorus of cicadas」Release Concert
Takayuki Kato (G), Taku Shoomy Akemi(Vo,P)
15th(Mon)Yoichi Hirai New Cool Jazz Sextet
Yoichi Hirai(G), Takuya Morikawa(Vn), Daisuke Tooi(P,Elb), Hiromi Masuda(As), Takashi Itani(Ds,Per), Tomohide Sayama(Ds)
16th(Tue)Koichi Matsukaze Quartet
Koichi Matsukaze (Sax,Fl), Mikio Ishida(P), Hiroaki Mizutani(B), Akira Sotoyama(Ds)
17th(Wed)aura+2
aura【Eri(Voice), Yukiko Hayakawa(P)】Taichi Kamimura(Ts), Yutaka Kaido(B)
18th(Thurs)Katsuo Miyazaki Quartet
Katsuo Miyazaki (As), Mieko Yagi(P), Toshihisa Nagami(B), Yoshio Shingaya(Ds)
19th(Fri)Bi Bi Bi + 1
Yasuyuki Takahashi (compose & lap top,Tb), Daisuke Fujiwara (ts,etc.), guest : Tokutaro Hosoi (G)
20th(Sat)Shikanju
RIO (bs), Masayo Koketsu (as), Kamiunten Junichi (ts), Takayuki Sato (ss, as)
21st(Sun)Tamami Koyake SESSION
Tamami Koyake(Fl), Keiko Iwasaki(P), Toru Kase(B), Mike Reznikoff(Ds)
22nd(Mon)Shunichi Yanagi TRIO
Shunichi Yanagi (P), Motoi Kanamori(B), Sota Kira(Ds)
23rd(Tue)Yellow Card Orchestra
Han Sato (ts), Daisuke Kato, Shinobu Ishizaki, Hiroshi Sugano (as), Shuji Morita (ts), Kenichi Nishio (tp), TOKU (tp), Keiketsu Ko (tp), Atsushi Goto (tb), Satoshi Izumi (g), JOSEI (p), Sho Kudo (b), Ryo Saito (ds), Daisuke Yoshioka (ds)
24th(Wed)Yuichiro Aratake TRIO
Yuichiro Aratake (P), Daiki Mishima(B), Sonosuke Imaizumi(Ds)
25th(Thurs)Shuji Narikawa TRIO
Shuji Narikawa (P), Ryuichi Yamamura(B), Hiroshi Isomi(Ds)
26th(Fri)Shun Ishiwaka 3DAYS
Shun Ishiwaka
27th(Sat)Shun Ishiwaka 3DAYS
Songbook Band: Shun Ishiwaka (p, ds), Manami Kakudo (vo), Tomomi Oda (p, key), Shuta Nishida (g), Marty Holoubek (b),Tokutaro Hosoi(G)
28th(Sun)Shun Ishiwaka 3DAYS
TBA
29th(Mon)Hiroshi Hukutomi Quartet
Hiroshi Hukutomi(G), Koichi Sato(P), Koji Yasuda(B), Ryo Noritake(Ds)
30th(Tue)TENT SESSION
Ryoichi Saito(G), Yoshinori Shimizu(B), Jun Isobe(Ds)
31st(Wed)Michiyuki Koyama Quartet
Michiyuki Koyama(G), Sachiko Ikuta(P), Kosuke Ochiai(B), Sota Kira(Ds)

Click to send Mail TEL:03-3354-2024
2-12-4 ACCORD BLDG. B1
Shinjuku shinjuku-ku Tokyo JAPAN
>ム60-0022